Här finns det affischer, bössbanderoller, annonser, pressmeddelanden och annat smått och gott att hämta när det gäller att göra PR för Lions och för Din klubb. Viktigt att läsa om Lions Clubs Internationals varumärkespolicy.

Allmän insamling

Water Means Life

Facebook

Presentation om Lions (Barndiabetesfonden)

Grafiska profilen

Att marknadsföra din klubb är oerhört viktigt för att kunna ökat antal medlemmar. När detta görs är det viktigt att använda Lions Clubs Internationals varumärke och material, för att upprätthålla det varumärkesvärde vi har byggt upp under det senaste århundradet. Denna sida innehåller alla de verktyg du behöver för att kunna marknadsföra klubbens evenemang, uppdateringar, rekrytering och samtidigt följa Lions varumärke. Läs mer.

Presentation av Lions