AU-7

Förhandlingsordning GRAU 7

Datum: 2024-05-28
Plats: Digitalt möte via Zoom
Tid: 19.00
1.    Sammanträdet öppnas
2.    Anmälan om tillkommande ärenden att behandlas under punkt
3.    Anmälan om övriga frågor-informationsärenden att behandlas under punkt
4.    Fastställande av förhandlingsordning
5.    Beslutskontrollen
6.    Ekonomi och budget
7.    Riksmötet
       -beslut förslag
      - beslut  motioner
8.    Ersättare för Mursal Isa, Euro Africa samt WAsH
9.    Tillkommande ärenden
10.  Rapporter
a)    Global Leadership Team (GLT).
b)    Global Service Team (GST).
c) Global Membership Team (GMT) Bil 156
d)    Multipeldistriktets LEO – ungdomssektion.
e)    Multipeldistriktets LCIF – koordinator.
f)    Kommittén för funktionsvariationer.
g) Special Olympics Sverige Bil 148
h) Stiftelsen Barndiabetesfonden Bil 154
i) Bring Quality to Life – Tältaktiviteten (BQtL) Bil 149
j)  Miljökoordinatorn – Sveriges Lions Miljöjury.
k) Multipeldistriktets Hedersråd (MDHR) Bil 157
l) Water Means Life (WML) Bil 150
m) Water Means Life som NSR-projekt
n) Nordiska Samarbetsrådet (NSR) Bil 152
o) Kommittén för ungdomsverksamhet (YED) Bil 159
p)    Marknadsföringskommittén.
q) Riksmöteskommittén (RMK) Bil 158
r)    Riksvalnämnden (RVN).
s) Konungens Jubileumsfond Bil 153
t) General Data Protection Regulation (GDPR) Bil 155
10.    Övriga frågor och informationsärenden
a. Pilotstudie Lions Internationellt Convention i Sverige 2031/2032  Bil 151
11.    Nästa möte
12.    Avslutning