Kallelse och dagordning GR3

Datum: 2023-11-18

Plats: Digitalt möte via Zoom

(Deltagare med  länk kan ansluta när det passar, start från 08:30 stop 18:30.)

Tid: 09.00 -

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Anmälan om tillkommande ärende att behandlas under punkt 19
 3. Anmälan om övriga frågor-informationsärenden att behandlas under punkt 20
 4. Fastställande av dagordning
 5. Protokoll från GR2
 6. Beslutskontrollen
 7. Ekonomi och budget Bil 58, 59, 60, 61
 8. Projekt Ukraina, elverk
 9. Projekt Turkiethjälpen
 10. Distrikt/regioner? Mission 1,5 = Operation Norrsken
 11. Tidningen
 12. WML - projektledare
 13. Kristianstad – Lucia
 14. Åhus – karatetävling
 15. Kontoret
 16. BQTL – 20 år
 17. Mission 1,5
 18. Rapporter
19. Tillkommande beslutsärenden

                a. Ersättning för resa till convention

                b. Hoyyo

                c. Pengapåsen

                d. Projektmedel

                e. Skrivelse från DG Mats-Åke Tunelid

                f.  Skrivelse från Kent Benediktsson

                g.


20. Övriga frågor

                a. MD:s Hedersråd

                b. IP Dr Patti Hills resa till Ukraina

                c. Stim

                d. NSR i Oslo, januari 2024

21. Nästa möte med GR

22. Mötets avslutning