Lions olika policyer

Resepolicy

Inledning

Dessa riktlinjer gäller för personer som av MD 101 kallats för att fullgöra uppdrag eller delta i utbildning anordnad av MD 101.

Syfte

Syftet med resepolicyn är att alla resor initierade av MD 101 skall ske på ett säkert sätt och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Miljöaspekten ska också tillgodoses i görligaste mån.

Allmänna regler för resor/logi

Lämpligaste färdmedel ska väljas med hänsyn till kostnad och tid vilket kräver effektiv planering och god framförhållning vid bokning. När samåkning med bil är möjlig ska detta utnyttjas. Befintliga avtal som MD 101 har ska i första hand utnyttjas vid bokning av logi och resor.

Tillämpning av reglerna

Möten som kräver resa ska planeras så att tid och resekostnader minimeras. Inriktningen ska vara att det mest kostnadseffektiva färdsättet väljs. Hänsyn ska även tas till logikostnader och eventuella traktamenten vid beräkning av totalkostnaden. God framförhållning ger ofta möjligheter till bättre priser vid exempelvis bokning av flygresa. Möten bör förläggas så bästa möjliga kostnadseffektivitet uppnås för deltagarna.

Att tänka på vid beställning

Kontrollera först vilket färdsätt som är mest kostnadseffektivt.

Resa med bil kan ske när så är lämpligt. Eventuella böter, skador mm ersätts inte av MD 101

Resa till tåg och flyg ska i första hand ske med allmänna kommunikationsmedel. Taxi får användas efter godkännande från den som kallat till uppdraget. Kostnad för normal långtidsparkering godkänns när inte annat kommunikationsmedel finns att tillgå.

Flygresor ska i största möjliga utsträckning ske med billigast möjliga alternativ. Inrikesflyg får endast utnyttjas om resan överstiger 50 mil enkel resa.

Vid beställning av hotell/logi ska MD 101:s avtal användas. Vid privat logi utgår nattraktamente.

Godkännande av tjänsteresa

Resa som kräver extra övernattning eller fördyrade resekostnader ska godkännas av den som kallat till uppdraget eller den som är utsedd till utanordnare.

Antagen vid GR6 19 maj 2017


Lathund för reseräkning Lions MD 101

Traktamente

För 2023 gäller 260,00 kronor för heldag och 130,00 kronor för halvdag. Resan ska påbörjas före klockan 12.00 och avslutas efter klockan 19.00 för att räknas som heldag.

Utlandstraktamente gäller för det land du reser till. Merparten av dagen ska tillbringas i landet för att utlandstraktamente ska utgå annars gäller svenskt traktamente.

Kost

Om det ingår frukost i hotellpriset görs avdrag med 52,00 kronor om heldagtraktamente betalas ut för den dagen. Om halvdagstraktamente betalas ut ska avdrag med 26,00 kronor göras.

Lunch och middagsavdrag sker enligt samma system med 91,00 kronor respektive 46,00 kronor.

Vid utlandstraktamente gäller 15 % avdrag för frukost och 35 % avdrag för lunch och middag.

Resa med egen bil

För 2023 utgår 25,00 kronor per mil.

Övriga kostnader

Färdbiljett ersätts enligt resepolicyn. Hotellrum ersätts med priset för enkelrum.

Parkering och övriga ersättningar enligt resepolicyn.

Övrigt

Originalkvitton ska alltid bifogas samt reseräkningen undertecknas.

Skickas till 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.r
Blankett reseräkning