Utvärdering av det fysiska riksmötet Karlstad 11-14 maj 2023

Nedan ställer RMK en rad frågor med anledning av det fysiska mötet i Karlstad. Enkäten skickas till dig före mötet i maj så att du ska veta vilka delar vi önskar utvärderade. Vi är tacksamma om du vill ta dig tiden att svara efter mötet!

Tack för din medverkan!